Âşıq Aydın

Âşıq Aydın (Göyçe, 1825-?1915)

19. yüzyıl âşıqlarındandır.l825 yılında Göyçe bölgesinin Şişgayalı köyünde doğmuş ve 1915 yılında ölmüştür. Çok genç yaşta şiir söylemeye başlayan Aydın'ın hemen bütün ömrü sürgünde geçmiştir. Geraylılan ile tanınan Aydın, 19. yüzyılın ünlü âşığı Elesger'in çağdaşıdır.

Şiirlerinde, tabiat, sevgili, ayrılık gibi konulan işlemiştir.

YARALIDI

İki dostun arasından,

Keçen bir cüt maral ıdı.

Biri eşqin havasından,

Biri yardan yaralıdı.

Xına vurub ellerine,

Şana vurub tellerine,

Gümüş kemer bellerine,

Heyif menden aralıdı,

Esme bad-ı seba, esme,

Yarın meylin menden kesme,

Biri Dursun, biri Mesme,

Aydın deyer haralıdı?

DÜŞDÜ

Ay ağalar, gelin size söyleyim,

Yaxşı dostlar bizden aralı düşdü.

Aylar naçağlıydım, iller xestesi,

Bayqu kimi sinem yaralı düşdü.

Besleyirdi sinesinde, döşünde,

Oyandırdı kirpiyinde, qaşında,

Seher seher, ser çeşmeler başında,

Yadıma dağların maralı düşdü.

Bizim dağlar zemi standı, garlıdı,

Dostun bağı heyvalıdı, narlıdı,

Yazıq Aydın, könlün ne qubarlıdı,

Bizim bağlar bu il goralı düşmüş.