Âşıq Ehmed

Âşıq Ehmed (XIX. Yüzyıl)

19. yüzyıl âşıklarından olup, doğum ve ölüm tarihi hakkında elimizde bilgi yoktur. Bilindiği kadarıyla, şiirlerinde çarlık rejimini yerdiği için ömrü boyunca Rus polisleri tarafından takip edilmiştir. Bu takibin neticesinde, diğer kaçaklarda olduğu gibi, dağlara düşmüş; o dağ senin, bu dağ senin kaçıp durmuştur.

Azerbaycan'ın Güvendik köyünden olan Âşıq Ehmed, devrinin usta âşıklarındandır. Ancak hayatının büyük bir kısmını dağlarda geçirdiği için elimizde fazlaca şiiri yoktur. Eldeki şiirleri devrinin usta aşıklarından derlenmiştir.

Şiirlerinde bahtından, sevdadan; isteklerine, arzularına kavu şama maktan bahsetmiştir.

VAR M’OLA?

Derya-yı ummanda qerq oldu qemim,

Aşnadani adım anan var m’ola?

Soldu gülüstanım, yoxdu hemdemim,

Yareb, bu sevdayı qanan var m’ola?

Menim rehimimdi Hüda-yi ezim,

Eyyub kimi derde düşmüşem özüm,

Meclis yiğılıban düşende sözüm,

El dizine vurub yanan var m’ola?

Men Ehmed’em sığınmışam Mövla’ya

Tifil iken felek saldı sevdaya,

Bu dünyada yetirmedi üqbaya,

Menim kimi baxdı dönen var m’ola?

KÖNÜL

Ay hazarat gelin size söylevim,

Qabaqdan kesilmiş tel ister könül,

Men neylerem xoryat üzen qonçam,

Yaprağı solmamış gül ister könül.

Seherden gülşenin gülünü derim,

Camalın görmeye teseddüq verim,

Tamaşana gelsin Hind ile Urum,

Emmeye lebinden bal ister könül.

Üzün çox nazikdi dişe dodağa,

Sene qurban canım, serim sadağa,

Yusif-i Ken’an’a vermiş qadağa,

Qırmızı yanagda xal ister könül.

Hisnün kitabı gelmez nezere,

Meh camalın meni salıb azara,

Arif serrafıyam, girim bazara,

Cevahir qoynundan le’l ister könül.

Gözleri xumarsan, qameti.ilerler,

Tamaşana gelsin Şems ile Qemer,

Ehmed deyer, yarın sinesi mexmer,

Serv boylu, ince bel ister könül.