Âşıq Ekber

Âşıq Ekber (Bozalganlı, 1933-?)

1933 yılında Tovuz bölgesinin Bozalganlı köyünde doğmuştur. Âşıklık sanatını Qedir İsmayılov'dan öğrenmiş olup, halk şiirinin hemen hemen bütün şekillerinde söylemiştir. Şiirlerinde daima iyilikten yana olan Ekber bir dörtlüğünde şöyle der:

Dünyada gözüm yox le'l olsa içi,

Neyime gerekdir mirvari, inci,

Üreyin şadlığı, gözün sevinci,

Ömre ağ günlerin gelmesindendir.

Ekber halk şiirinin her dalında söyleyebilen usta bir âşık olup iki şiir kitabı yayımlamıştır.

ÇABAN DAĞINDA

Kim güzar eylese Ceyran Çölü'ne,

Onun töhfesi var Çoban Dağında,

Goyunlar meleşir, atlar kişneyir,

İgidler behsi var Çoban Dağında.

Yanlan yarpızdır durna göllerin,

Haraylı gözeldir qıjov sellerin,

Bizim mahalların, bizim ellerin,

Sürüler desi var Çoban Dağında.

Çobanlar gülüşür ocaq başında,

Özgedir nefesi burda qışm da,

Gelin, qonmaq olun Şirek daşında,

Ekber'in sesi var Çoban Dağında.

AŞIQ

Saz götürüb menem deyib meclisde,

Başını yuxarı qaldırma aşıq,

Özünden güçlüye rast gelende sen

Elinden sazını aldırma aşıq.

Çoxlan senete teze başlayıb,

Toyda gülüşmeye meze başlayıb,

Kamil ustadlarla söze başlayıb,

Qened quyruğunu yoldurma aşiq.

Alanda, üzüne oxu kamanı,

Ildırım tez vursun görüm yamanı,

Meclisde sifariş olan zamanı,

Elin qarşısmda lal durma aşıq.

Ekber ad qazanıb elde obada,

Men görmüşem ölüm olur davada,

Yayın bürküsünde isti, havada.

Özünü şahmara çaldırma aşıq.

GÖY GÖL

Keçdi qış ayları, yetişdi bahar,

Üstünden buzların göründü, Göy Göl,

Ayna sularından çekildi duman,

Mehriban camalın göründü, Göy Göl.

Sene secde qıhr sonalı goller,

Yazın çiçeyine bürünen çöller,

Her bahar dövrende açıldı güller,

Dumanlar üstünde süründü, Göy Göl.

Ürek serinledir suyu buz kimi,

Lepeler göz qırpır, bir ulduz kimi,

Sağında, solunda gelin qız kimi,

Dağlar yaşıl dona büründü, Göy Göl

Arxayın söykenib uca dağlara,

Baxırsan arana, güllü bağlara,

Hamı vurgun olub gözel çağlara,

Dosta mehebbetin derdindi, Göy Göl.

Unudabilmerem, seni dünyada,

Her zaman, her yerde düşersen yada,

Seni vesf edibler qebul et, bu da,

Ekber'den yadigar şe'rindi, Göy Göl.