Âşıq Emrah

Âşıq Emrah (Borçalı, 1914)

1914 yılında Azerbaycan'ın Borçalı bölgesinde dünyaya gelmiştir. Bu bölge sonradan Gürcistan sınırları içerisine dâhil edilmiştir. Âşık Emrah Gülmemmedov diye tanınır. Saz çalmaya ve şiir söylemeye küçük yaşlarda başlamıştır. Onun ilk ustası babası Paşa Gülmemmed oğludur. Emrah, halk şiirinin çeşitli türlerinde yüzlerce şiir söylemiştir. Azerbaycan Âşıklarının Üçüncü Kurultayı'na katılan Emrah, koşma ve divanilerinde başarılıdır.

GÖRENDE

Könül aşiqinden min ilham alır,

Yol kenarı gözel yarı görende.

Rehmisiz, ecelsiz alır canımı,

Ala gözlü şux dildarı görende.

Gelse göz önüne o mehribanım,

İter eşq-i huşum, geder imanım,

Derd qanan gözele qurbandı canım,

Düz peymanı, düz ilqarı görende.

Yar yarın hasretin her zaman çeker,

Derdimin derdini derd qanan çeker,

Emrah canın verer, ne aman çeker,

Yaxşı dostu, nevadan görende.

BİLMEZSEN

Aşıqlıq deyilen böyük senetdir,

Oıfılbend deyerler yoza bilmezsen.

Meclisde eyleşir nece xiridar,

Üçce kelme sözü düze bilmezsen.

Ta üstad olmamış çıxma obaya,

Naşısan çox duçar olma qovğaya,

Kamil üstad seni atar deryaya,

Qevvas olub orda üze bilmezsen.

Gel Emrah'a qulluq eyle, dersin al,

"Cefa çeken sefa sürer" var misal,

Yaxşı öyren, yaxşı oxu, yaxşı çal,

Saz götürüb elde geze bilmezsen.