Âşıq Hüseyin Mayıl

Âşıq Hüseyin Mayıl (XIX. yüzyıl)

Şiirlerine bakarak onun Gazah ve Tovuz taraflarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Onun hayatı hakkında elimizde hemen hiç bir bilgi yoktur.

Çok güzel saz çalan Mayii, halk şiirinin hemen hemen bütün şekillerinde şiir söylemiştir.

ZÖHRE

Çekirem elinden haşa,

Gelmir bir imana, Zöhre,

Benzer çatılsa baş başa,

Qaşların kamana Zöhre.

Ne eceb sevimli cansan,

Başıma qadasan, qansan,

Ya meleksen, ya insansan,

Düşmüşem gümana, Zöhre.

Yaşa, gözel yarim yaşa,

Benzeyirsen yaşılbaşa,

Yetirsen, ölmerem haşa,

Destimi damana, Zöhre.

Dosta dost ol gözel gülgez,

Seyraqıban bağrını ez,

Sen yaxşısan, yaxşıyla gez,

Qoşulma yamana Zöhre.

Herden bakıb yanı yanı,

Alırsan cesedden canı,

Mürvet ele Hüseyn canı,

Getirme amana Zöhre.

GÖREYDİM

Dost kuyine bir de güzar olaydı,

Keçen keçdi, gelen çağı göreydim.

Yar elde tutaydı şirin badeni,

Içeydim badeni sağı göreydim.

Bahar olub gül mövsümü gelende,

Ceh ceh vurub şeyda bülbül gülende,

Fürset düşüb yarı bağda görende,

Gezeydim her teref bağı göreydim.

Gülgez camallıdır, xoş xeyalhdır,

Şeker dehanlıdır, lebi ballıdır.

Cismin zenaxdanı qoşa xallıdır,

Hüseyn'em qaşında tağı göreydim.

NEYLEYİM

Ne gözel sallanıb çixdı qarşıma,

Ağlımı başımdan aldı, neyleyim?

Atdı rübendini gül camalmdan,

Meni belalara saldı neyleyim?

Süzüldü gözleri, çatıldı qaşı,

Dilberin eşqinde men oldum naşı,

Heddi kamalından onbeşdi yaşı,

Dil şekerdi, dodax baldı, neyleyim?

Boyu servi, yanaxları qırmızı,

Geyinmiş eynine, alı, qırmızı,

Ortübdür başına şalı qırmızı,

Zenaxdanda qoşa xaldı, neyleyim?

Gözeller içinde eceb baş gözel,

Haramı baxışla, qelem qaş gözel,

Cavanlar bağrına döyür d aş gözel,

El içinde qeyl ü qaldı, neyleyim?

Haramı gözleri Hüseyn'e yağı,

Çoxdandı oîmuşam hüsnün dustağı,

Sineme çekibsen düyünlü, dağı,

Sevdan bu başımda qaldı, neyleyim?

SENİN

Cox cefa çekmişem, ay tuti dilli,

Çox canım qoymuşam yolunda senin,

Çox gözel görmüşem işveli, nazlı,

Çox gelib gezmişem elinde senin.

Çox hörmet eledim, qedir bilmedim,

Çox danışib şirin şirin gülmedin,

Çox getdim men size, sen heç gelmedin,

Çox bülbül oxuyar gülünde senin.

Çox canan yolunda çekmişem cefa,

Çox ilqar keçirdim oldum bîvefa,

Çox minnet eylerem, gelsin insafa,

Çox var ixtiyarın elinde senin.

Çox axtardım seni bîmürvet yağı,

Çox sineme çekdim düyünlü dağı,

Çox isterem senin tek dodaq qaymağı,

Çox şirin göftarın dilinde senin.

Çox satdm Hüseyn'e şirin nezaket,

Çox senin kuyuni etdim ziyaret,

Çox seni görürsem ince, letafet,

Çox şana dolanır telinde senin.

SARI QIZ

Ne müddetdir ateşine yanıram,

Sen de menim kimi yan, ay sarı qız.

Könlümün sirrini pinhan deyirem,

Arifsen sözümden qan, ay sarı qiz.

Aşıq oldum sen tek qaşı kamana,

Seni gördüm geldim dine, imana,

Uyma seyrağıba, uyma yamana,

Nesihet bir sözüm, sen ay sarı qız.

Zülfünü tökübsen gerdene, deste,

Eşqine düşeni eylersen xeste,

Bir cüt nar beslersen ağ sinen üste,

Axtarırsan şöket, şan, ay sarı qız.

Aparır ağlımı qıya baxmağın,

Müjganın sineme herden çaxmağın,

Olmasaydı senin evler yıxmağın,

Can deyirdim sene, can, ay sarı qız.

Pünhan sirrin her yetene bildirme,

Saqın seyrağıbı bize güldürme,

İnsaf eyle, sen Hüseyn'i öldürme,

Eyleme bağrımı qan, ay sarı qız.