Âşıq Penah

Âşıq Penah (Salyan, 1926-1978)

1926 yılında Salyan bölgesinde doğmuş, 1978 yılında vefat etmiştir. Âşıklığa 1948 yılında başlamıştır. Geraylı ve koşma şeklinde söylediği şiirleri ile tanınır. Şiirlerinde sevgililer dışında, memleket sevgisini de anlatmıştır.

Sonsuz derin mehebbetle,

Xoş arzuyla, saf niyyetle

Dünya quran bir zehmetle.

Girer teze dona vurdum.

Penah, Penalıov, siyasî konularda da şiirler söylemiştir.

BÜLBÜL

Geldi bahar, açdı çiçek,

Sen de dillen, bala bülbül.

Uçub budaqdan budağa,

Bizim bağda qal, a bülbül.

Neğme sende, sözü mende,

Alem susar biz dinende,

Her neğmemiz göy çemende,

Etrafa ses sal, a bülbül.

Men saz tutdum yar eşqine,

Mehebbet, ilqar eşqine,

Sen oxu bahar eşqine,

Gülden ilham al, a bülbül.

Oxu eşqin kitabını,

Tap her sirrin cavabını,

Mehebbetin rübabını,

Menim kimi çal, a bülbül.

Aşıq Penah saz elinde,

Neğme qoşur öz dilinde,

Bahar vaxü, gül feslinde,

Sesin olur bal a bülbül.

MENEM

Eşqimiz sorağında,

Xoş xeyala dalan menem,

Bu dünyanın sevincini,

Satan sensen, alan menem.

Sen ömürlük seadetsen,

Başdan başa melahetsen,

Bir sözümden küsüb getsen,

Derd elinde qalan menem.

Penah qurban tellerine,

Şirin, şirin dillerine,

Üreyimi saz yerine,

Çaldıran sen, çalan menem.

DAĞLAR

Yaz gelende gül, çiçekle,

Dolar gen qucağın dağlar.

Her obada, her yaylaqda,

Alışar ocağın, dağlar.

Başında ildırım çaxar,

Sinemi yandırıb yaxar,

Gözlerinden yaşlar axar,

Tutular qulağında dağlar.

Gül güler bulud ardından,

Sene yay verer odundan,

Kederin çıxar yadından,

Qızarır yanağın, dağlar.

Üstünde çox düşüb qanfar,

Başından esib tufanlar,

Meskeniydin, bir zamanlar,

Quldurun, qaçağm, dağlar.

Daha qoynun olub seher,

Nesibindir, hüner, zafer,

Baxib sene Penah deyer,

Gözeldir bu çağın, dağlar.