Âşıq Qedir

Âşıq Qedir (Mir Beşil, 1936-?)

1936 yılında Mir Beşir bölgesinde doğmuştur. Halk şiirinin değişik şekillerinde söylemesine rağmen koşmaları ile üne kavuşmuştur. Şiirlerinde ahlakî, sosyal konulan işlemiştir. Kadir, gördüğü hiçbir olaya yabancı kalmamıştır. Muhabbet şiirlerinin yaraşıra, tabiat da onun şiirinin belli başlı konularında olmuş, Azerbaycan'ın tabiatını anlatmıştır.

YAXŞIDIR

Ey boş xeyalların ardınca qaçan,

Bir heqiqet, min xeyaldan yaxşıdır,

Halal zehmet ile qazanılan çit,

Zehmetsiz geyilen şaldan yaxşidır.

Hessas yaranmışdır ezelden ürek,

Yaxşım yamandan seçesen gerek,

Minnetsiz yediyim quru şor, çörek,

Minnetle yeyilen baldan yaxşıdır.

Gedir, gözelliyi yaxından tanı,

Uzaqdan tanımaz, insan insanı,

Gözel o qızdır ki, yoxdur noqsam,

Hem sifetden, hem kamaldan yaxşıdır.