Âşıq Qendab

Âşıq Qendab ( Katruh, 1935 - ? )

1935 yılında Dağıstan'ın Rütül bölgesinin Kat-ruh köyünde doğmuştur. Hacı Gizi Saidova olarak da tanına Âşık Gendab, küçük yaşlarında ailesi ile birlikte Azerbaycan'ın Guba bölgesine göçmüştür. 1948 yılında âşıklığa başlayan Gendab'ın şiirleri Azerbaycan ve Dağıstan'da birkaç defa ya-yımlanmıştır. Azerbaycan Aşıklarının Üçüncü Kurultayı'na da iştirak eden Gendab geraylı ve koşma şekillerinde söylediği şiirlerinde çok başarılıdır.

"Soruşma Meni" redifli koşmasından öğrendiğimize göre, kocası Soltan da şiir yazmaktadır. Yine "Öyünme" redifli koşmasında, "Aşık Gendab esi Haqq aşığıdır" diyerek kendisinin badeli olduğunu bildirmektedir.

SENE

Dünya gÖzelisen Adile qızım,

Tay olabiler mi heç qemer sene,

Her ne geyirsen gey, bez mi, ipek mi?

Yaraşır her axşam, her seher sene.

Gözele xas olan xesiyyetin var,

Temiz arzuların, xoş niyyetin var,

Ne ince, ne gözel tebietin var,

Qoy hesed aparsm gözeller sene. .

Aşıq Qendab deyir yetibsen yaşa,

Dövlet ne gerekdi ağıllı başa,

Yaxşı hörmet eyle qohum qardaşa,

Aferin söylesin bu eller sene.

SORUŞ MENİ

Unutma yarını, ay şair Soltan,

Qelbimin derdini sü, soruş meni.

Salma seferini uzaq ellere,

Halım perişandır bil, soruş meni.

Sağ iken ezizle, salginen yada,

Ebedi deyilik fani dünyada,

Yaxına üreyimi elinle oda,

Sedefli sazanı çal, soruş meni.

Qendab'am ne qeder derdim var canda,

Yar yarı qoyar mı ahda, amanda,

Şam kimi eriyir qelbim hicranda,

Hardasan yaxına gel, soruş meni.