Âşıq Receb

Âşıq Receb (Samur, 1925-1985)

1925 yılında Samur kazasının Ehrek köyünde doğmuş, 1985 yılında vefat etmiştir. Onun şiirleri daha çok Derbend taraflarında tutulmuştur. Âşık Recep, "Haqq aşığı", "Kor aşığı" ve "Aşıg Recep" adlarıyla tanınmış usta âşıklardan birisidir. Eldeki şiirleri, geraylı, koşma, muhammes ve tecnis türlerinde söylenmiştir. Onun hayatı etrafında Aşıq Recep ile Huri adında bir halk hikâyesi teşekkül etmiştir. Şiirleri, 1980 yılında, Gençlik Neşriyatı arasında Bakû"da yayınlanmıştır.

SEVGİLİM

Ne amansız sefer oldu bilmedim,

Yollar yene duman oldu, sevgilim.

Külek esdi, qarlar vurdu sovurdu,

O gedikler yaman oldu, sevgilim.

Sevgilim yadıma düşdü o vaxtı,

Sapasan bağrıma xenceri taxdı,

Çaylar guruldadı, ildırım çaxdı,

Dünya axır zaman oldu, sevgilim.

Sineme çekilen düyundu, dağdı,

Gözlerimden axan qanlı feğandı,

Gah qaranlıq çökdü, gah dolu yağdı,

Çaylar daşdı umman oldu sevgilim.

Dilim ah ü feqan ederdi menim,

Gözüm yaşı sel tek gederdi menim,

Receb deyer, yamandı derdim menim,

Qeddim eydi, kaman oldu, sevgilim.

OLUR

Bir adam ki, qurbetele düşende,

Adamlar İçinde evvel yad olur.

Yalvarmaq yaxşıdır, yene Mövla'ya,

Bendeden bendeye ne imdad olur.

Xeyr ü serde kaşıdı yan seçerler,

Salam vermez, kölgelikden keçerler,

Var gününde gelib yeyib, içerler,

Yox günüde qohum, qardaş yad olur.

Receb deyer, derd ü qemi bilmeye,

Ağlayan göz yaşını silmeye,

Damanda danışmağa, gülmeye,

Kasıbın dövleti bir arvad olur.