Âşıq Xındı Memmed

Âşıq Xındı Memmed (Borçah, 1895-1968)

1895 yılında (bazı kaynaklarda 1896) Borçalı bölgesinin Lecbeddin köyünde doğmuş, 1968 yılında vefat etmiştir.

Hindi Mehmet, halk şiirinin değişik türlerinde şiir söylemiş olmasına rağmen, geraylı ve koşmalarında başarılıdır. Çok az şiiri yayımlanmıştır.

MECNUN

Ne yatmisan biyabanda,

Oyan, baxti qara Mecnun.

Çağır Haq'dan imdad iste,

Bu derdine çara Mecnun.

Gezme vexşiler halında,

Yatma Leyli xeyalında,

Bir vefasız yar yolunda,

Ağ ciyeri, qara Mecnun.

Eşq elinden oldum xeste,

Derdin derdine peyveste,

Gözleyirsen bulaq üste,

Ey yazıq biçare Mecnun.

Bivefaya çekme zehmet,

Bu felekde yoxdu mürvet,

Seni gördü Xındı Mehmed,

Düşdü ah u zara Mecnun.

VAR

Ey bi-mürvet, niye menden küsmüsen,

Dosta can vermeye cesaretim var,

Men ne dedim, deydi senin qelbine,

Ezelden ki, senle zerafetim var.

Hesret qoyma camalına gözümü,

Eşq elinden itirmişem özümü,

Üreyimde pünhan olan sözümü,

İzin versen deyim, beyanetim var.

Men Xındı Memmed'em Mecnun sanında,

Alışdım eşqinden qem ferağında,

Yeqindir ki, dostlarımın yanında,

Doğru e'tibarım, sedaqetim var.