Bimar Eli

Bimar Eli (Kelbecer, 1904-1952)

1904 yılında Kelbecer bölgesinin Sımxkilse kö-yünde doğmuştur. On yaşlarında iken Molla Yusufov'un yanma okumaya gönderilmiştir. 1921 yı-lında Qılçıxlı köyünde açılan mektebde de beş yıl okumuştur. Ali, daha sonraki yıllarda Şeki'de "Müellimler Institünün Fizika Riyaziyat" bölümünden mezun olmuştur. Bir müddet de Çaykend orta mektebinde idarecilik yapmıştır. 1952 yılında vefat eden Ali, köyünde defnedilmiştir. Şiirlerinde Arapça ve Farsça asıllı kelimeleri de ustalıkla kullanır. Bimar Ali'nin şiirlerinde de, diğer bir çok âşıklarda gördüğümüz gibi talihinden, sevgilisinden şikayet söz konusudur. Edebî sanatları ustalıkla kullanan Ali, atasözleri ve deyimlerden de istifade etmiştir.

ÇEKEBİLMEZ

İster mecbur ele, ister nesihet,

Könül sevdiyinden el çekebilmez.

Endelib usanmaz gül cefasından,

Bülbülün nazım gül çekebilmez.

Gül qehrinden bülbül gelibdi dile,

Her sabah şen oxur mehebbet ile

Ya eler, ya elin yetirer güle,

Aya düzelmese il çekebilmez.

Felek sitem etdi inen bexti keme,

Eceb karne yetdim dövran-ı deme,

Bimar davamlıdı möhnet-i qeme,

O çekeni inan, fil çekebilmez.

DİLBERİM

Bir Ezrayıl kimi girib qesdime,

Qorxuram canımı ala dilberim.

Hesret baxıb, ahi tökür üstüme,

Salır meni qeyl ü qala dilberim.

Kamandarsan, oxun atma, ov deyil,

Yaralıyam bir de vursan, kov deyil,

Arifsen, her yeten sene bav deyil,

Baş al gedek bir mahala, dilberim.

Aqilsen, metlebi özün qanarsan,

Od vurma könlüme, yoxsa yanarsan,

Bir gün olar, cavanlığı anarsan,

Çıxar göye ah u nale, dilberim.

Xesteyem, Bimar'a var iltimasın,

Yansam eşq oduna saxlasm yasım,

Düşürem bulaqdan yoxdu esasım,

Men ölsem de, belke qala dilberim.

TERSİNE DÖNDÜ

Tersine baxışlı tersa ceyranım,

Bes niye ilqarın tersine döndü.

Terse oxuyuram, terse yazıram,

Gen dünya başıma tersine döndü.

Bes bele demirdim, zalim, ezelden,

Bi-vefasan daha elin üz elden,

Terse sual etdim, tersa gözelden,

Terse cevab verdi, tersine döndü.

Sağalmaz, mende var bir yara pünhan,

Baqi qaldı sinem içre bir zaman,

Tersine yollandı yarı mehriban,

Gördü ki, xoş günüm tersine döndü.

Alem feryadımdan zinhara gelib,

Hesretim çekmekden canım incelib,

Tersine esende bad-i müxalif,

Reqsetdi telleri, tersine döndü.

Deyerdim sen ile menim xeyalım,

Ölünce ayrılmaz, na-insaf zalim,

Tersine boylandı serxoş maralım,

Menim de xeyalım tersine döndü.

Bimar'in meqsedi sene eyandı,

Ateşin canımda sönmez, ta yandı,

Sol memen menimle çox mehribandı,

Sağ memen diksindi, tersine döndü.