Dellek Murad

Dellek Murad (18. Yüzyıl)

18. yüzyıl âşıklarından olup, doğum ve ölüm tarihi belli değildir. Bazı kaynaklar onu 17. yüzyıl âşıkları içerisine dahil etmiştir.

Geraylı ve koşma türünde söylediği şiirleriyle tanınmaktadır. Koşmalarında vasiyet ve tavsiye Özelliklerini bulabiliriz. Adaletten, doğrudan, hak-tan yana şiirler yazmış, zaman zaman dünyanın geçiciliğini de ele alarak şiirlerinde işlemiştir.

Gelin size men erzimi eyleyim,

Ağil olan, bu dünyada var nedi?

Dünya bir bostandı, pozular geder,

Çiçek nedi, yemiş nedi, bar nedi?

Başta mübalağa sanatı olmak üzere, pek çok edebî sanatı, şiirlerinde kullanmıştır.

Dellek Murad hakkında çok az sayıda kaynakta bilgi bulunmakta olup, antolojilere girebilmiştir. Hakkında, derli toplu bir çalışma yapılmamıştır.

OLMAZ

Derd ü qemin erbabıyam,

Dertler menden irad olmaz.

Günde min nün xeyal eyler,

Menim könlüm bir şad olmaz.

GÖye çekse baş tayalar,

Felek onu tez payalar,

Her külünq çapmaz qayalalar,

Her iyidden Ferhad olmaz.

Derviş olan baxmaz pusta,

Uslu olan olar usta,

Güvenme bîvefa dosta,

Bîyefadan imdad olmaz.

Seher bağın eser badı,

Dostundan iste imdadı,

Mövlam yaradıb muradı,

Heç kes Dellek Murad olmaz.

EYLEME

Qadir Allah, budu senden dileyim,

Sen merdi namerde möhtac eyleme.

Qeybi xezinenden yetir ruzisin,

Sen merdi namerde möhtac eyleme.

Edalet kanısan, keremin çoxdu,

Te'neli söz xençer, nizedi, oxdu,

Qardaşm qardaşa vefası yoxdu,

Qardaşı qardaşa möhtac eyleme

Nâmerd köprüsünden, ölsem, geçmerem,

Karvan olsam menziline düşmerem,

Elinden canımı alıb içmerem,

Sag eli sol ele möhtac eyleme.

Şair olan deyer sözün arısın,

Ansı olması, olsun yansın,

Qoy lap alsın gözlerimin birisin,

Bu gözü o göze möhtac eyleme.

Dellek Murad deyer sözün zatını,

El elden ötkündü işin çetini,

Qurda, quşa qismet ele etini,

Atanı oğula möhtac eyleme.