Fatma

Fatma (XIX. Yüzyıl)

19. yüz yıl kadın şairlerindendir. Eldeki cönkte, onun 19. yüz yılda yaşadığına ve Şirvanlı olduğuna dair bilgiler vardır. Nakşibendî tarikatına mensup olan Fatma'nın elimizde, bir koşması vardır.

GELSİN

Qeni Mövlam senden dilek eylerem,

Menim efendime bir yol ver, gelsin.

Ömür keçti, bele günü neylerem,

Menim efendime bir yol ver, gelsin.

Onbeş aydır beklemişem yolları,

Revan oldu, axdı çeşmim selleri,

Aman Allah, sen sevindir qullan,

Menim efendime bir yol ver, gelsin.

Melaikler yaşıl eba getirsün,

Enbiyalar müşkül işim bitirsün,

Qedir Allah seni bize yetirsün,

Menim efendime bir yol ver, gelsin.

İsmail payine üzünü sürter,

Qüsseler büz verib, gün be gün artar,

Düşmemiş sehraya Mecnun'dan beter,

Menim efendime bir yol ver, gelsin.

Ağlamamdan ciğer dönübdü qane,

Tebib yoxdur, dözüm derd-i hicrane,

Efendim gelmese, ollam divane,

Menim efendime bir yol ver, gelsin,

Dağlar başı duman imiş, qar imiş,

Müxlisivün işi ah u zar imiş,

Bu meclisde övliyalar var imiş,

Menim efendime bir yol ver gelsin.

Erzimi yazmadım xana, soltana,

Bağladım sidqimi qadir Sübhan'a,

Fatma'yam qapuva geldim dermana,

Menim efendime bir yol ver, gelsin.