Gülşâd

Gülşâd (16. - 17. Yüzyıl)

Doğum ve ölüm tarihi belli olmamasına rağmen, gelenek içerisinde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başlarında yaşadığına inanılmaktadır. Bugün elimizde bulunan birkaç şiirinden hareketle hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. "Tasnif-i Gülşad" adlı eserinin dışında bir şey bilinmemektedir.

Gülşad'ın elimizde bulunan şiirlerinde esirlik, ayrılık, vs. gibi sosyal konuları işlediğini söyleyebiliriz.

ELİNE

GÖyden öten bölgü bölgü durnalar,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Yaşıl geymiş sarı telli durnalar,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Bizi apardılar Tatar hanına,

Fitva verdiler yesirin qanına,

Bir name gönderdim Meşhed Xanma,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Bizi gönderdiler şahserden,

Rum ölkesi varid oldu yesirden,

Ol Şam u Heleb, Şehr-i Misir'den,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Beş qız idik bir arada, bu yerde,

Ya ilahi, derman ele bu derde,

Canım durna, her vetende, her elde,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Axan çaylar yesirlerin yaşıdır,

Ah u nalem göy d e melek eşidir,

Canım durna çerx ü felek kişidir,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Budur geldi yesirlerin karvani,

Çağırıram, ya Mövlana, ya geni,

Qara geydi Ecem pir ü cavanı,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Bizi ayırdılar ata, anadan,

Ye Rebbim, sen qurtar bu qemxanadan,

İstanbul şehrinden, Qostantina'dan,

Bizden salam olsun Ecem eline.

Bu sözü söyleyen yanar özünden,

Yaş yerine qan töküler gözünden,

Melik, qan Gülşad'ın sözünden,

Bizden salam olsun Ecem eline.