Nevahişli Bahış

Nevahişli Bahış (XIX. yüzyıl)

19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir; hakkında bilgi yoktur. Eldeki koşmalarında, muhabbet, tabiat gibi klasik âşık şiiri konularım işlemiştir.

DÜŞDÜM

Neylemişdim yâ Reb, Haq dergahında,

Xeste olub, müdam canana düşdüm.

Yazıldı namemiz ölke be ölke,

Dolandı dillerde, dastana düşdüm.

Can qurban eyierem, görsem dostuma,

Durubdular o zalımlar qesdime,

Yenice gelmişdi tebib üstüme,

Qedem geri basdı, dermana düşdüm.

Canım, başım olsun, yolunda feda,

Cavan ömrüm eceb yambdır oda,

Neylemişdim eğer, ey Bari-Xüdü,

Giriftar oluban, zindana düşdüm.

Ne qeder axtarram, yoxdu sırdaşım,

Çara qılm mene, qohum, qardaşım,

Axıban ummana, döndü gözyaşım,

Tutuldu didemiz, giryana düşdüm.

Yarün olub hec baxmadım ele men,

O sebebden çün olmuşam bele men,

Na-qafil uğradım dilden dile men,

Bî-teqsirem, eceb bühtana döndüm.

Bir kes yoxdur gedem ona feryada,

Tamam Haqq-ı sayım, gedibdir bada,

Şad ü xürrem seyr ederdim deryada,

Genim şikest olub ummana düşdüm.

Xeste Baxış, sözü demez bî-hesab,

Oxudum dünyada min nev'i kitab,

Teşnelikden oldu ciyerim kabab,

İmdice axtarıb dinşana düşdüm.