Pedarlı Abdullah

Padarlı Abdullah (XIX. yüzyıl)

Tahminen 19. yüzyılda yaşamıştır. Azerbaycan'ın birçok bölgesinde Padar adını taşıyan köy vardır. Bu sebeple, Abdullah'ın hangi köyden olduğu bilinmemektedir.

Halk şiirinin bayatı, geraylı, koşma şekillerinde şiirler söyleyen Abdullah, bunların hemen hepsinde başarılıdır.

Şiirlerinden, yoksul bir hayat yaşadığını, Âşık edebiyatı yanında Divan edebiyatına da vakıf olduğunu anlamaktayız. Zamandan şikayet motifleri güçlüdür. Âşıklar arasında meşhur olan koşma ve geraylıları yayınlanmıştır.

GETDİ MENİM

Ay ağalar, ay qazılar

Yar elimden getdi menim

Yar üzüne tamamlar

Yar elimden getdi menim

Özümün var idi meyli

Mecnun idim, o da Leylî

Gözünden töküben seyli

Yar elimden getdi menim

Heç kimde olamaz bele derd

Hemişe men deyerem ferd

Atası çıxdı çox namerd

Yar elimden getdi menim

Aldandılar mala, pula,

Leylî’mi verdiler dula

Bu gece saldılar yola

Yar elimden getdi menim

Abdullah’ın yoxdu varı

Elden gedib nazlı yarı

Kömek edin sizi Tanrı

Yar elimden getdi menim

QAYITDI

Bir nazenin huri, melek şimali,

Geldi, meni gördü, güldü qayıtdı.

Punhani gösterib, gül yanağını,

Ter üzüne şebnem doldu, qayıtdı.

Vesf eylemek olmaz, xett ü xalını,

Soruşmadı şikestenin halını,

Nagahan gösterdi, gül camalını,

Bîçarenin canın aldı qayıtdı.

Men görmüşem, gözellerin çoxunu,

Bele olmaz amma, boyu, buxunu,

Müjgamndan çekdi, xedeng oxunu,

Yaralı canıma çaldı, qayıtdı.

Gözleri ki, gözlerime yetişdi,

Mürde cismim, eşq oduna tutuşdu,

Şalvi rahdan qıya baxdı, ötüşdü,

Yollarında gözüm qaldı, qayıtdı.

Biçare Abdullah, geşt etdi bağı,

Zulmetlerin nuru, alem çırağı,

Çaharşenbe günü, ilkindi çağı,

Geldi, seni derde saldı, qayıtdı.

OLSUN

Bulud göyde, düzüm düzüm düzülür,

Get gözel, seferin mübarek olsun.

Gözlerimden ab-i neysan süzülür,

Get gözel, seferin mübarek olsun.

Ne tutmusan, qızıl yeher qaşımdan,

Qem çekme sen, gözden axan yaşımdan,

Sen ki getdin, ağlım geder başımdan,

Get gözel, seferin mübarek olsun.

Sen ki varsan, bu alemin alışan,

Cümle bu dünyada şefeq şahsan,

Yüz il getsen, Abdullah'ın yarışan,

Get gözel, seferin mübarek olsun.