Şair Firudun

Şair Firudun (Kelbecer, 1905 - Kelbecer, 1945)

1905 yılında Kelbecer'de doğmuştur. Firüdin Salehzâde diye de bilinir. Firüdin'in ailesinin ünlü âşık Elesgerle dostluğu vardır. Elesger, defalarca Firüdin'in ailesinin evinde saz meclislerinde buUmmuştur. Bu meclislere katılan Firüdin'de âşık şiirine karşı büyük İlgi uyanmış, böylece O da çalıp söylemeye başlamıştır. On beş yaşlarında şiir yaz- maya başlayan Firüdin âşık şiirinin bütün şekillerinde başarılı olmuştur. Şair 1945 yılında genç yaşta Kelbecer'de vefat etmiştir.

DAĞLAR

Çekilir ağır ellerin,

Ne yatmısan, oyan, dağlar.

Köksünde lale, nergize,

Meni hesret goyan dağlar.

Suyun gövher, le'ldir daşm,

Gelin tek bezenibı başın,

Axsın menim tek göz yaşın,

Al qanına boyan, dağlar.

Bülbül evez xar üstünde,

Terlan evez sar üstünde,

Mensiz gezmez yar üstünde,

Bağrımı doğrayan dağlar.

Elin yollara düzüldü,

Gözümün yağı süzüldü,

Daşın, toprağın qızıldi,

Ellere mehriban6 dağlar.

Derdim nahan qaldı dilde,

Bilinmez alemde, elde,

Yoxdur ölsem qurbet elde,

Üstümde ağlayan dağlar.

Senden düşmüşem aralı,

Qemli üreyim yaralı,

Seyyad itirmiş maralı,

Veren yoxdur nişan dağlar.

Soyuq suların buz kimi,

Götürer mexluq duz kimi,

Lale güller ildiz kimi,

Ele bil keftkaşan dağlar.

Axşam çağı güneş döner,

Çiçeklerin berqi verer,

Gece çiçeklere qemeri,

Verer başqa nişan dağlar.

Yazdığım derd ile verem,

Ağlayır elimde qelem,

Qismet ede bir de görem,

O sahib-i zaman dağlar.

Yar hökm edir edaletsiz,

Olmuşam çox deyanetsiz,

Firüdin ölse vetensiz,

Qurulsun haqq, divan dağlar.