Şair Salman

Şâir Salman (Kelbecer, 1916 - Gence, 1970)

1916 yılında, Kelbecer bölgesinin İstibulag köyünde doğmuştur. Şair Salman Uğurlu diye tanınmaktadır. 1936 yılında Gence'ye göçmüş ve ömrünün sonuna kadar orada yaşamıştır. 1970 yılında vefat eden Salman, geraylı ve koşma şeklinde yazdığı şiirlerinde başarılıdır. "Salasan da" redifli geraylısnıı Anadolu sahasının ünlü âşığı Şenlik'e nazire olarak yazmıştır.

AY QIZ

Qemgin durub, xoş baxışm,

Meni Mecnun eder ay qız,

Utanıb kirpik çaxışm,

Üreyimi dider, ay qız.

Men vefana oldum emin,

Ne lazım başqa sitemin,

Yüz demimle birce qemin,

Beraberdir, eder, ay qız.

Gözle mehebbet yuxusu,

Dili yanan isteyer su,

Ürekde vüsal arzusu,

Qiyamete geder, ay qız.

Eşit üreyimin sesin,

Salman'm qemli neğmesin,

Görmedim barın, behresin,

Eşqim oldu heder ay qız.

NEDENDİ?

Bir sözüm var sene, ey mehribanım,

Bu sınıq könlümün qemi nedendi?

Hesretinden ah çekerem, ağlaram,

Qurumaz gözümün nemi nedendi?

Çekibdir sineme dağı gözlerin,

Şerbet dodaqlarm, saqi gözlerin,

O cellad qaşlarm, yağı gözlerin,

Mene edir bu sitemi, nedendi?

Gel rehm eyle, gözlerimin seline,

İsterem qurşanam ince beline,

Qoymursan ki, elim deye eline,

Öldürürsem ömrü kemi, nedendi?

Salman'am derdimi qan, ağlayanda,

Sen de üreyinden yan ağlayanda,

Bir defe demirsen, can, ağlayanda,

Sen gülüb alırsan demi, nedendi?

ÖLLEM

Gördüm şeklini baxdım doyunca,

Elini elime almasan, öllem.

Öpüb dodağını qucub belini,

Qollarım boynuna salmasam, öllem.

Könlüm düşüb yanağının ağma,

Müştaq oldum, qaşlarının tağına,

Bir deyqe çıxmasan göz qabağına,

Aşkar camalını bulmasam, öllem.

Çekmekden hesretin yetmişem cana,

Arzum var yetişek metlebe, kama,

Bir sen ol, bir de men, bir xelvetxana,

Doyunca yanında qalmasam, öllem.

Salman bir bülbül, qoyma qefesde,

Başa tek yaşayaq böyle hevesde,

Hesretin çekmekden olmuşam xeste,

Müskül, enberine dalmasam, öllem.

BİLER

Sinem büryan oldu, qem ateşinde,

Kim menim derdimi qanarsa biler.

Ayrılıq her derdden daha beterdi,

Kim hicran oduna yanarsa biler.

Bilmirem ki, haralıyam, haralı,

Var mı menim kimi qelbi yaralı,

Kim ki veteninden düşse aralı,

Elinden, gününden kenarsa biler.

Heç keşi uzağa atmasın baxtı,

Menim üreyimi yandırdı, yaxdı,

Kimin ki qurbetde keçerse vaxtı,

Ömür günlerini sanarsa, biler.

Könlüm, sene namerd doz, toxunanda,

Ayıq ol, xeyanet göz toxunanda,

Kime ki teneli söz toxunanda,

Salman tek yarası qanarsa, biler.