Salahlı Paşa

Salahlı Paşa (Gazx,1924)

20. yüzyıl âşıklarındandır. 1924 yılında Gazalı bölgesinin Daş-Salahlı köyünde doğmuştur. Geraylı ve koşma tarzında söylediği şiirleri ile tanınmaktadır.

Daha çok aşk konularında şiirler söylemiştir.

UNUTDUN

Bir sözüm var, perim size,

Meni neden tez unutdun?

Qışda ikjar verdin bize,

Gelen kimi yaz, unutdun.

Baxişların .çaldı meni,

Kemendine saldı meni,

Axır esir aldı meni,

Yara vurdum yüz unutdun.

Çekdim şirin cefanı men,

Görmedim bir sefanı men,

Çox gözledim vefanı men,

Ne oldu ki, qız unutdun?

Mehebbetdir var aşiqe,

Paşa kimi er aşiqe,

Şan, şöhrete, yaraşığa,

Tez aldandı göz, unutdun.

AZADDIR

Sevgilim gel, gezek güllü veteni,

Seviben sevilmek elde azaddır,

İndi ne Mecnun var, ne de ki,

Ferhad, Bülbülün sevdiyi gül de azaddır.

Mehebbet eşqile çırpmsm ürek,

Ebedi sevgiye biz ilqar verek,

Gel, menim gözelim, xoş dövran sürek,

Oynayıb, oxumaq, dil de azaddır.

Bağban olan gül bitirer bağında,

Şamamacı bir yetirer tağında,

Salahlı Paşa'nın odlu çağında,

Könlümün sazında tel de azaddır.