Tahir Mirza

Tahir Mirza

Âşıq Qarip ve Kerem'de olduğu gibi Tahir Mirza'nın hayatı hakkında da bilgimiz yoktur. Bildiğimiz, onun hayatı etrafında teşekkül eden Tahir İle Zühre İsimli halk hikâyesidir. Tahir'in elimizde bulunan bütün şiirleri bu halk hikâyesinde mevcuttur.

İŞE

Zalim cellad qollarımı bağladı,

Aman Allah, imdad ele bu işe.

Hun ciyerim çalın çarpaz dağladı,

Aman Allah, imdad ele bu işe.

Dörd yanımı qara qanlar alıbdı,

Üstümüzde şaxlar şaxı durubdu,

İndi bildim Ehmed Vezir ölübdü,

Aman Allah, imdad ele bu işe.

Gedin deyin Zöhre gelsin yanıma,

Bu kafirler susuyubdu qanıma,

Getirdiler Hatem Sultan yanına,

Aman Allah, imdad ele bu işe.

Men Tahir'em viran oldu güllerim,

Dosdum yoxdu, sora halım menim,

Sağımda, solumda öldü qullarım,

Aman Allah, imdad ele bu işe.

NEYLER

Başına döndüyüm, ala göz Xanım,

Qoy aparsm görüm, sel mene neyler?

Sene qurban olsun bu şirin canım,

Qoy aparsm görüm, sel mene neyler?

Emib emib leblerinden qandığım,

Pervane tek şam oduna yandığım,

Müşembele, at deryaya sandığım,

Qoy aparsm görüm, sel mene neyler?

Elbet bele imiş qezanın işi,

Gece gündüz men eylerem teşvişi,

Yusif i quyudan çıxaran kişi,

Qoy aparsm görüm, sel mene neyler?

Men Tahir'em, sözüm deyim merdana,

Şikayetim vardı Qadir Sübhan'a,

Qoy sandığı tulla meni ummana,

Qoy aparsm görüm, sel mene neyler?