Zal Cabbarlı

Zal Cabbarlı ( Kelbecer, 1913 - ? )

1913 yılında Kelbecer'in Gamışlı köyünde doğmuştur. Asıl adı Zal Halil oğlu Cabbarlı'dır. Şuşa Pedegoji Mektebini bitirmiştir. Muhtelif vazifelerde çalışan Cabbarlı, âşık şiirinin çeşitli şekillerinde yazmış, muhabbet konusu yanında Azerbaycan'ın güzellerini anlatmıştır.

SENİ

Çıxıb meşeleri seyr eylemerem,

Görmesem çiçekde, yarpaqda seni.

Qelem götürmerem, şe'r yazmaram,

Duymasam kağızda, varaqda seni.

İylemerem etrini heç bir gülün,

Dinlemerem neğmesini bülbülün,

Geçmerem çemenin, gezmerem çölün,

Görmesem o yerde, ovlaqda şeni.

Ruhuma qıdadı hüsnün camalın,

Mene heyat verir şirin vüsalın,

Gözümün önünden getmez xeyalın,

Belke Zal unuda torpaqda seni.

GÖRESEN

Gözeli yad elde, bülbülü bağda,

Ceyranı Muğan'da, Mil'de göresen.

Vefalı dostunu, yaxşı yoldaşı,

Hemişe obada, elde göresen.

Derib iylediyin gülü, çiçeyi,

Solmamış yarpağı, hele leçeyi,

Şehli benövşeni, gülün göyçeyi,

Onu derihnemiş çölde göresen.

Körpe nefesine Zal yata bağda,

Yaylım quşu neğme deye uzaqda,

Deymiş şamamaya baxasan tağda,

Sonalar üzende gölde göresen.

OLDUĞUNU

Niye pis söz kimi her gün üzüme,

Vurursan saqqalın çal olduğunu.

Zenbur kimi sızıldaram şan üste,

Demirsen lebinde bal olduğunu.

Hüsnüne aşığam, sevem, yalvaram,

Şirin sohbetinden yüz il doymaram,

Göstersen Kebe tek secde qılaram,

Eğer buxağında xal olduğunu.

Ömrümden tağ üzüb, tağ yandırırsan,

Çekib sinem üste dağ yandırırsan,

Zal'i hesret qoyub, sağ yandırırsan,

Görmürsen göz yaşım göl olduğunu.

GEZ

Meni xatırlayıb görmek istesen,

Yazda benövşeler açan yeri gez.

Nergiz çemenlikle mehman olanda,

Anlar üstünde uçan yeri gez.

Dere, düz bilmerem, qayabilmerem,

Gezib dolanmaqla doyabilmerem,

Qerenfili gözden qoyabümerem,

Çiçekler etrini saçan yeri gez.

Zal, bir gün dünyadan köçende meni,

Serin bulaqlardan içende meni,

Ne vaxt xeyalından keçende meni,

Cüyürler ürküşüb, qaçan yeri gez.